เพลง : Tears In The Club
ศิลปิน : FKA twigs & The Weeknd

Tears in the club

ร้องไห้ในคลับ

‘Cause your love’s got me fucked up

เพราะว่าความรักของคุณทำให้ฉันพังเละ

Tears in the club (Tears in the club)

ร้องไห้ในคลับ (ร้องไห้ในคลับ)

 

I wanna get you out of

ฉันอยากจะกำจัดคุณออกไปจาก

My hips, my thighs, my hair, my eyes, my late-night cries

สะโพกของฉัน ต้นขาของฉัน ผมของฉัน ตาของฉัน การร้องไห้ตอนกลางคืนของฉัน

I wanna take my clothes off, wanna touch

ฉันอยากจะถอดเสือผ้าของฉันออกไป อยากจะสัมผัส

My hips, my thighs, my hair, not yours, all mine, yeah

สะโพกของฉัน ต้นขาของฉัน ผมของฉัน ไม่ใช่ของคุณ ใช่

Wanna dance you out of my, gotta dance you out of

อยากจะเต้นสลัดคุณออกไป จะต้องสลัดคุณออกไปจาก

My hips, my thighs, my wrongs, my rights, yeah

สะโพกของฉัน ต้นขาของฉัน ความผิดของฉัน สิ่งที่ฉันทำถูก ใช่

Listen to the rhythm and make no compromise

ฟังทำนองและอย่ายอมผ่อนปรน

‘Cause you hurt me

เพราะคุณทำฉันเจ็บ

 

I don’t wanna believe that I belong to you

ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าฉันเป็นของคุณ

I move myself in ways that you could never do

ฉันพาตัวเองมาอยู๋ในทางที่ฉันไม่เคยทำ

I want you more, I want you more, I, I

ฉันต้องการคุณมากกว่านี้ ฉันต้องการคุณมากกว่านี้ ฉัน ฉัน

 

Tears in the club (Tears in the club)

ร้องไห้ในคลับ (ร้องไห้ในคลับ)

‘Causе your love’s got me fucked up

เพราะว่าความรักของคุณทำให้ฉันพังเละ

Tеars in the club (Tears in the club)

ร้องไห้ในคลับ (ร้องไห้ในคลับ)

I’ma drown in the beat now

ฉันจะจมในทำนองเพลงแล้วตอนนี้

Tears in the club (Tears in the club)

ร้องไห้ในคลับ (ร้องไห้ในคลับ)

‘Cause your love’s got me fucked up

เพราะว่าความรักของคุณทำให้ฉันพังเละ

Tears in the club (Tears in the club)

ร้องไห้ในคลับ (ร้องไห้ในคลับ)

I’ma drown in the beat now

ฉันจะจมในทำนองเพลงแล้วตอนนี้

 

(Tears in the, tears in the club)

ร้องไห้ในคลับ (ร้องไห้ในคลับ)

Ayy, I love and want your body

เอ้ ฉันรักและฉันต้องการร่างกายของคุณ

I’ll never leave you now

ฉันจะไม่ทิ้งคุณไปหรอกตอนนี้

(Tears in the, tears in the club)

ร้องไห้ในคลับ (ร้องไห้ในคลับ)

Ayy-ayy, I love and want your body

ฉันรักและฉันต้องการร่างกายของคุณ

I’ll never leave you now (I might die on the beat, love)

ฉันจะไม่ทิ้งคุณไปหรอกตอนนี้ (ฉันอาจจะตายบนจังหวะนี้ ความรัก)

 

When my song come on

เมื่อเพลงฉันดังขึ้นมา

Give you chills, get you cryin’ in the club, babe

ทำให้คุณสั่น ทำใหคุณร้องไห้ในคลับ ที่รัก

So many tears ’cause you try to fight the love, babe

น้ำตามากมายเพราะคุณร้องไห้เพื่อสู้กับความรัก ที่รัก

You move your body to the synths and the drums, babe

คุณขยับร่างกายให้ไปตามเสียงดนตรีและเสียงกลอง ที่รัก

You move your body ’til the rise of the sun

คุณเต้นไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้น

Just go with the motions, baby

แค่ไปตามท่วงท่า ที่รัก

Girl, you should go with the motions

คุณกดอารมณ์มาตลอด

Oh, unload your emotions, baby

โอ้ มันไม่มีทาง ไม่มีทางหนีฉันไปได้หรอก ใช่

You’ve been suppressin’ emotions

เอามันออกมาเหมือนกับการบำบัด

Oh, there’s no, no escapin’ me, yeah

โอ้ มันไม่มีทาง ไม่มีทางหนีฉันไปได้หรอก ใช่

Let it out like therapy

เอามันออกมาเหมือนกับการบำบัด

There’s no, no escapin’ me

มันไม่มีทาง ไม่มีทางหนีฉันไปได้หรอก

With your girls at the club, on the road, on the radio

กับเพื่อนสาวของคุณในคลับ อยู่บนถนน อยู่ในวิทยุ

 

Tears in the club (Tears in the club)

ร้องไห้ในคลับ

‘Cause your love’s got me fucked up

เพราะว่าความรักของคุณทำให้ฉันพังเละ

Tears in the club (Tears in the club)

ร้องไห้ในคลับ (ร้องไห้ในคลับ)

I’ma drown in the beat now (Oh)

ฉันจะจมในทำนองเพลงแล้วตอนนี้

Tears in the club (Tears in the club)

ร้องไห้ในคลับ (ร้องไห้ในคลับ)

‘Cause your love’s got me fucked up (Hey)

เพราะว่าความรักของคุณทำให้ฉันพังเละ

Tears in the club, I, I (Tears in the club)

ร้องไห้ในคลับ (ร้องไห้ในคลับ)

 

(Tears in the, tears in the club)

(ร้องไห้ในคลับ ร้องไห้ในคลับ)

Ayy, I love and want your body

เอ้ ฉันรักและฉันต้องการร่างกายของคุณ

I’ll never leave you now (I’ll never let you down)

ฉันจะไม่ทิ้งคุณไปหรอกตอนนี้ (ฉันจะไม่มีทางทำให้คุณเสียใจ)

I can never leave you now, baby

ฉันจะไม่ทิ้งคุณไปหรอกตอนนี้ ที่รัก

(Tears in the, tears in the club)

(ร้องไห้ในคลับ ร้องไห้ในคลับ)

Ayy-ayy, I love and want your body

ฉันรักและฉันต้องการร่างกายของคุณ

I’ll never leave you now (I’ll never let you down)

ฉันจะไม่ทิ้งคุณไปหรอกตอนนี้ (ฉันจะไม่มีทางทำให้คุณเสียใจ)

But I couldn’t let you go

แต่ฉันไม่อาจจะปล่อยคุณไป

 

I wanna get you out of

ฉันอยากจะกำจัดคุณออกไปจาก

My hips, my thighs, my hair, my eyes, tonight’s the night

สะโพกของฉัน ต้นขาของฉัน ผมของฉัน ตาของฉัน คืนนี้แหละคืนสำคัญ

I told the universe I’m gonna fuck your lies then cut all ties

ฉันได้บอกจักรวาลแล้วว่าฉันจะโยนคำโกหกของคุณทิ้งไปและก็ตัดสิ่งที่รั้งเอาไว้ทั้งหมด

And you’re high as a satellite (Higher)

และคุณจะเมาเหมือนกับดาวเทียม (ลอยละล่อง)

I want you more, I want you more

ฉันต้องการคุณมากกว่าเดิม ฉันต้องการคุณมากกว่าเดิม

I think about us together (Yeah)

ฉันคิดถึงตอนที่เราอยู่ด้วยกัน (เย้)

 

Tears in the club

ร้องไห้ในคลับ

‘Cause your love’s got me fucked up (Oh)

เพราะว่าความรักของคุณทำให้ฉันพังเละ (โอ้)

Tears in the club, yeah

ร้องไห้ในคลับ ใช่

I’ma drown in the beat now

ฉันจะจมในทำนองเพลงแล้วตอนนี้

Tears in the, tears in the club (Tears in the club)

ร้องไห้ในคลับ ร้องไห้ในคลับ (ร้องไห้ในคลับ)

Tear-tears in the club

ร้องไห้ ร้องไห้ในคลับ

‘Cause your love’s got me fucked up

เพราะว่าความรักของคุณทำให้ฉันพังเละ

 

Tears in the club (Tears in the club)

ร้องไห้ในคลับ (ร้องไห้ในคลับ)

เนื้อเพลงฮิตเพลงดัง