แปลเนื้อเพลงสากล คำอ่านเพลง At My Worst – Pink Sweat$

At My Worst – Pink Sweat$

คำแปลเพลงสากล + คำอ่านเพลง At My Worst – Pink Sweat$

เนื้อเพลง :  At My Worst + คำแปล คำอ่านไทย
ศิลปิน : Pink Sweat$
ดูคอร์ดเพลงได้ที่ kraisak.net เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์ดเพลงไว้มากที่สุด
 #ควรเปิดเพลงฟังและฝึกร้องเพื่อการออกเสียงที่ถูกต้อง
Can I call you baby?
แคน อาย คอล ยู เบบี
ผมขอเรียกคุณว่าที่รักได้ไหมครับ
Can you be my friend?
แคน ยู บี มาย เฟรนดฺ
อยู่เป็นเพื่อนกันได้หรือเปล่า
Can you be my lover up until the very end?
แคน ยู บี มาย ลัฟเฝอ รัพ อันทิล เดอะ เฝรี เอนดฺ
เป็นคนรักของผมจนถึงวันสุดท้ายได้ไหม
Let me show you love, oh I don’t pretend
เล็ท มี โชว์ ยู ลัฝ, โอ อาย โดนทฺ พรีเทนดฺ
ให้ผมได้แสดงความรักนะ  จะไม่มีเสแสร้ง
Stick by my side even when the world is givin’ in (Yeah)
สติค บาย มาย ไซดฺ อิเฝน เวน เดอะ เวิรฺล์ดฺ อิซ กิฟฝิง อิน (เยีย)
อยู่ข้างคุณเสมอแม้วันที่โลกกำลังแหลกสลาย
Oh, oh, oh, don’t
โอวว โดนทฺ
อย่าเลย
Don’t you worry
โดนทฺ ยู วอรี
คุณอย่าได้กังวล
I’ll be there, whenever you want me
อายลฺ บี แดรฺ เวนเนเฝอรฺ ยู วอนทฺ มี
ผมจะไปหา เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการผม
I need somebody who can love me at my worst
อาย นีด ซัมบอดี ฮู แคน ลัฝ มี แอ็ท มาย เวิรฺสฺทฺ
ผมต้องการคนที่รักกัน แม้ในตอนที่แย่ที่สุด
Know I’m not perfect but I hope you see my worth
โน อายมฺ น็อท เพอรฺเฟคทฺ บัท อาย โฮพ ยู ซี มาย เวิรฺธ(th)
รู้ ว่าผมไม่สมบูรณ์แบบ แต่แอบหวังว่าคุณจะเห็นคุณค่าในตัวผมนะครับ
‘Cause it’s only you, nobody new, I put you first
เคิส ซิท โซนลี ยู, โนบอดี นู, อาย พุท ยู เฟิรฺสฺทฺ
เพราะผมน่ะ มีแค่คุณ ไม่มีใครใหม่ ให้คุณมาก่อนเสมอ
And for you, girl, I swear I’ll do the worst
แอนดฺ ฟอรฺ ยู เกิรฺลฺ, อาย สแวรฺ อายลฺ ดู เดอะ เวิรฺสฺทฺ
และเพื่อคุณแล้ว ผมสาบานว่าจะทุ่มสุดตัวเลย
Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh-ooh
Ooh, ooh, ooh, ooh-ooh-ooh
If you stay forever, let me hold your hand
อิฟ ยู สเต ฟอเรเฟอรฺ, เล็ท มี โฮลฺดฺ ยัวรฺ แฮนดฺ
ถ้าคุณจะอยู่ตลอดไป ให้ผมจับมือคุณไว้นะ
I can fill those places in your heart no one else can
อาย แคน ฟิล โดซ เพลซิส ซิน ยัวรฺ ฮารฺท โน วัน เอลซฺ แคน
ผมจะเติมเต็มพื้นที่เหล่านั้นในหัวใจคุณที่ไม่มีใครจะทำได้อีก
Let me show you love, oh I don’t pretend (Yeah)
เล็ท มี โช ยู ลัฟ, โอ อาย โดนทฺ พรีเทนดฺ
ให้ผมได้แสดงความรักนะ  จะไม่มีเสแสร้ง
I’ll be right here, baby, you know I’ll sink or swim
อายลฺ บี ไรทฺ เฮียรฺ, เบบี, ยู โน อายลฺ ซิงคฺ กอรฺ สวิม
ผมจะอยู่ตรงนี้ นะที่รัก แม้ว่าจะเป็นหรือตาย
Oh, oh, oh, don’t
โอวว โดนทฺ
อย่าเลย
Don’t you worry
โดนทฺ ยู วอรี
คุณอย่าได้กังวล
I’ll be there, whenever you want me
อายลฺ บี แดรฺ เวนเนเฝอรฺ ยู วอนทฺ มี
ผมจะไปหา เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการผม
I need somebody who can love me at my worst
อาย นีด ซัมบอดี ฮู แคน ลัฝ มี แอ็ท มาย เวิรฺสฺทฺ
ผมต้องการคนที่รักกัน แม้ในตอนที่แย่ที่สุด
Know I’m not perfect but I hope you see my worth
โน อายมฺ น็อท เพอรฺเฟคทฺ บัท อาย โฮพ ยู ซี มาย เวิรฺธ(th)
รู้ ว่าผมไม่สมบูรณ์แบบ แต่แอบหวังว่าคุณจะเห็นคุณค่าในตัวผมนะครับ
‘Cause it’s only you, nobody new, I put you first
เคิส ซิท โซนลี ยู, โนบอดี นู, อาย พุท ยู เฟิรฺสฺทฺ
เพราะผมน่ะ มีแค่คุณ ไม่มีใครใหม่ ให้คุณมาก่อนเสมอ
And for you, girl, I swear I’ll do the worst
แอนดฺ ฟอรฺ ยู เกิรฺลฺ, อาย สแวรฺ อายลฺ ดู เดอะ เวิรฺสฺทฺ
และเพื่อคุณแล้ว ผมสาบานว่าจะทุ่มสุดตัวเลย
Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh-ooh
Ooh, ooh, ooh, ooh-ooh-ooh
Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh-ooh
I need somebody who can love me at my worst
อาย นีด ซัมบอดี ฮู แคน ลัฝ มี แอ็ท มาย เวิรฺสฺทฺ
ผมต้องการคนที่รักกัน แม้ในตอนที่แย่ที่สุด
Know I’m not perfect but I hope you see my worth
โน อายมฺ น็อท เพอรฺเฟคทฺ บัท อาย โฮพ ยู ซี มาย เวิรฺธ(th)
รู้ ว่าผมไม่สมบูรณ์แบบ แต่แอบหวังว่าคุณจะเห็นคุณค่าในตัวผมนะครับ
‘Cause it’s only you, nobody new, I put you first
เคิส ซิท โซนลี ยู, โนบอดี นู, อาย พุท ยู เฟิรฺสฺทฺ
เพราะผมน่ะ มีแค่คุณ ไม่มีใครใหม่ ให้คุณมาก่อนเสมอ
And for you, girl, I swear I’ll do the worst
แอนดฺ ฟอรฺ ยู เกิรฺลฺ, อาย สแวรฺ อายลฺ ดู เดอะ เวิรฺสฺทฺ
และเพื่อคุณแล้ว ผมสาบานว่าจะทุ่มสุดตัวเลย

เนื้อเพลงฮิตเพลงดัง